برچسب - بقا بر تقلید مرجع فوت شده

بقا بر تقلید مرجع فوت شده

بقا بر تقلید مرجع فوت شده

سوال (۱): در صورت عدم تقلید از مرجع زنده در صورت فوت مرجع تقلید، حکم اعمال چیست؟ پاسخ: اگر مرجع تقلید انسان از دنیا برود و از مرجع زنده تقلید نکند، حکم عمل شخص بدون تقلید را دارد. [۱] ——————————————————————— سوال (۲): روش باقی ماندن بر تقلید میت چیست؟ پاسخ: پس از فوت مرجع تقلید، نخست باید به مجتهد زنده اعلم مراجعه نمود؛ سپس مطابق نظر او در مسأله بقای بر میت، عمل کرد. [۲] (یعنی اگر او بقای بر میت را [...]

ادامه مطلب...