برچسب - بقا بر جنابت

خوابیدن جنب با علم به بیدار نشدن و صحت روزه

– کسی که در بیداری جنب شده یا پس از جنب شدن در حال خواب، بیدار شده و می‌داند که اگر به خواب رود، تا پیش از اذان صبح برای غسل بیدار نخواهد شد، جایز نیست قبل از غسل کردن بخوابد.

ادامه مطلب...
تأخير انداختن غسل جنابت

حکم تأخیر غسل جنابت تا تنگ شدن وقت نماز

همه مراجع (به جز آیات عظام وحید و صافی): هر چند تأخیر غسل، گناه است ولی چنانچه قبل از اذان صبح تیمم کند، روزه او صحیح است.

ادامه مطلب...
بقا بر جنابت در حال روزه

بقا بر جنابت و حیض در حال روزه

همه مراجع (به جز آیت الله صافى و آیت الله وحید): در این فرض (هر چند تأخیر غسل، گناه است) ولى چنانچه قبل از اذان صبح تیمم کند، روزه او صحیح است.

ادامه مطلب...