برچسب - بقا بر حیض در حال حیض

تلاقی غسل جنابت بااذان صبح

تلاقی غسل جنابت بااذان صبح

با اعتقاد به اینکه برای غسل جنابت وقت دارد، مشغول غسل شود و در این بین بفهمد که مقداری از غسل با اذان صبح همراه شده، روزه اش صحیح است.

ادامه مطلب...

بقای عمدی بر حیض و نفاس

✳ بقای عمدی بر حیض و نفاس ✳ 🔹🔹🔹🔹🔹   ✳ ا گـر حائـض یـا نفسـا تـا اذان صبـح عمـدا غسـلشرا انجــام ندهــد یــا ا گــر وظیفــه اش تیمــم اســت،عمــدا  تیمــم نکنــد، روزهاش چــه حکمــی دارد؟   ↙ الف. در روزۀ ماه رمضان: 💠  روزهاش باطل است (مشهور) 💠  آیت الله سیستانی:  بایــد روزۀ آن روز را تمــام کنــد و بنــا بــر احتیــاط واجــب، آن را به نیــت قربــت مطلقــه انجــام دهــد. ســپس بایــد روز دیگــری را نیــز روزه بگیــرد و چــون معلــوم نیســت روزۀ آن روز دیگــر، قضاســت [...]

ادامه مطلب...

حائض شدن در حال روزه

√ ســوال : اگر زن در ماه مبارک رمضان دو ساعت یا کمتر مانده به اذان مغرب حیض شود، آیا روزه‌‏اش باطل مى‌‏شود؟ √ پاسخ: روزه‌‏اش باطل است. پاک شدن از حیض پیش از اذان صبح √ ســوال : اگر زن حائض در ماه رمضان، پیش از اذان صبح از حیض پاک شود، تکلیف او چیست؟ √ پاسخ: اگر براى غسل وقت دارد، باید غسل کند و اگر وقت تنگ است، باید تیمّم کند و روزه‌‏اش صحیح است. و اگر از روى [...]

ادامه مطلب...

 باقى ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح

اگر كسى در شب ماه رمضان، جُنُب شود و تا نزديك اذان صبح، غسل را به تأخير اندازد و سپس تيمم كند، آيا روزه او صحيح است؟ همه مراجع (به جز آيت الله صافى و آيت الله وحيد): در اين فرض (هر چند تأخير غسل، گناه است) ولى چنانچه قبل از اذان صبح تيمم كند، روزه او صحيح است.(1( آيت الله صافى و آيت الله وحيد: در اين فرض (هر چند تأخير غسل، گناه است) بنابر احتياط واجب تيمم كند و [...]

ادامه مطلب...

حکم لکه بینی حیض در حال روزه بیش از هفت روز

اگه خانمی عادت ماهیانش همیشه هفت روز باشه و بعد هفت روز پاک بشه ولی اخرین بار بعد هفت روز بازم لک ببینه باید اونو چی حساب کنه ؟ — آیت الله خامنه ای : لکه‌های بعد از دوران عادت ماهانه اگر خون نباشد حکم حيض را ندارد و اگر خون باشد اگر چه به‌صورت لکه‏‌هاى زرد رنگ و از ده روز تجاوز نکند همه آن لکه‌‏ها محکوم به حيض است. اگر از ده روز بیشتر شد یعنی لکه بینی بعد از ده [...]

ادامه مطلب...

عدم چک کردن و اختبار و امتحان برای پاک شد ن از حیض قبل از سحر

  من چند روزی پرید بودم ، اما امروز صبح موقع اذان یادم رفت که چک کنم ببینم پاک شدم یا نه ؟ و چون هفت روزم تمام نشده بود نیت روزه نکردم و چیزی خوردم ، اما الان میبینم که پاک شدم و فکر کنم که از اذان صبح پاک شده بودم ، حالا حکم اینکه روزه نگرفتم چیه ؟ — آیت الله خامنه ای : در فرض سؤال فقط قضاى روزه واجب است و كفاره ندارد. آیت الله مکارم شیرازی : در فرض [...]

ادامه مطلب...

بقا بر حیض در حال روزه

هنگام سحر فکر کردم از حیض پاک شده ام و غسل کردم ولی نزدیک اذان صبح لکه کم رنگ خون دیدم و فکر کردم حیض حساب نمیشه و غسل نکردم و به همین حالت دو روز روزه گرفتم آیا روزه باطل است ؟ قضاش کافیه ؟ یا کفاره هم لازمه ؟ آیت الله خامنه ای : اگر خون نباشد حکم حیض را ندارد و روزه‌ها محکوم به صحت است ولى اگر خون باشد اگر چه به‌صورت لکه‏‌هاى مذکور و از ده [...]

ادامه مطلب...