برچسب - تبعیت در جماعت

پیروی و تبعیت از امام جماعت در چه مواردی لازم است؟

پیروی و تبعیت از امام جماعت در چه مواردی لازم است؟

پیروی و تبعیت از امام جماعت در چه مواردی لازم است؟   چگونگی پیروی از امام جماعت سوال: پیروی از امام جماعت در چه مواردی لازم است؟ پاسخ: ۱٫ در اقوال مانند: ذکر رکوع، سجده، تسبیحات اربعه یا تشهد؛ جلو افتادن از امام یا عقب افتادن از او اشکال ندارد، مگر در تکبیره الاحرام؛ ۲٫ در اعمال مانند: رکوع یا سر برداشتن از رکوع و سجده، پیش افتادن جایز نیست؛ پس اگر عمدا قبل امام به رکوع برود یا برخیزد یا به سجده برود، معصیت [...]

ادامه مطلب...