برچسب - تکبیره الاحرام

اگر انسان بخواهد اللّه أکبر را به چیزی که بعد از آن می خواند

اگر انسان بخواهد اللّه أکبر را به چیزی که بعد از آن می خواند

مسأله ۹۴۹ احتیاط واجب (۱) آن است که تکبیره الاحرام نماز را به چیزی که پیش از آن می خواند، مثلًا به اقامه یا به دعایی که پیش از تکبیر می خواند نچسباند (۲). این مسأله، در رساله آیات عظام: مکارم و بهجت نیست (۱) (تبریزی، سیستانی:) احتیاط مستحب ّ.. (۲) (زنجانی:) یعنی همزه «اللّه اکبر» را به جهت اتصال به قبل ساقط نکند. [ اگر انسان بخواهد اللّه أکبر را به چیزی که بعد از آن می خواند] مسأله ۹۵۰ اگر انسان بخواهد [...]

ادامه مطلب...
گفتن تکبیر، همزمان با امام

گفتن تکبیر، همزمان با امام

چنانچه مأموم قبل از امام جماعت نماز را اقامه کند یا سایر ارکان و اذکار را شروع کند، چه حکمی دارد؟   پاسخ:‌ آیت الله خامنه ای:‌ در تکبیره الاحرام واجب است که نه بر امام مقدّم شود و نه آن‏که هم‏زمان با او بگوید و احتیاط (واجب) آن است که قبل از تمام کردن تکبیره الاحرام امام، شروع به گفتن آن ننماید و گرنه نماز به صورت فرادا مى شود. آیت الله مکارم: اگر همزمان باشد مانعی ندارد.   ——- ۱- http://farsi.khamenei.ir/treatise-imam-content?id=411&tid=99 ۲-https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45563&mid=257898

ادامه مطلب...

اهمیت قیام متصل به رکوع

سوال: تکلیف کسی که به اشتباه رکوع را انجام نداده یا روی صندلی نماز می خواند، چیست؟   پاسخ: اگر شخصی به اشتباه به سجده رفته و رکوع به جا نیاورده باشد، در این صورت باید بایستد و از حالت ایستاده به رکوع برود. [۱] افرادی که بر روی صندلی نماز می خوانند و در هنگام قرائت حمد و سوره نمی توانند بایستند اما برای به جا آوردن رکوع و سجده مشکلی ندارند، این افراد بعد از تمام شدن حمد و [...]

ادامه مطلب...