برچسب - روزه قضا

اذن و اجازه شوهر در روزه های قضا

اذن و اجازه شوهر در روزه های قضا

آیت الله خامنه ای : در انجام واجبات اجازه همسر شرط نیست و قضای روزه هم از واجبات می باشد. و شوهر هم نمی تواند او را این کار منع کند.

ادامه مطلب...
روزه نذر سفر

⛔آیا با داشتن روزه قضا ، می توان نذر روزه کرد؟   〰〰〰〰〰 ❎آیت الله خامنه ای: اگر قصد داشته باشید که روزه نذری را بعد از روزه قضا بگیرید نذرتان صحیح است. ✳آیت الله مکارم شیرازی: -کسی که روزه قضا دارد: الف) نمی تواند روزه مستحبی بگیرد. ب) می تواند روزه مستحب را نذر کند، مشروط بر این که بعد از روزه های قضا، بتواند آن را بجا آورد. به این معنا که اگر مثلا ده روز، روزه قضا دارد و تا ماه رمضان [...]

ادامه مطلب...

ناتوانی در انجام نماز و روزه قضا

سوال: در صورتی که فردی توانایی به جا آوردن قضای نماز و روزه های فوت شده خود را نداشته باشد (نه از لحاظ مالی و نه جسمی) تکلیف او چیست؟ الف) در مورد قضای نماز: اگر امید به خوب شدن ندارد، واجب است به هر کیفیتی که می تواند آن را انجام دهد؛ برای مثال: اکر نمی تواند بایستد، نشسته و اگر نشسته هم نمی تواند، خوابیده بخواند؛ و در هر صورت، اگر انجام نداد باید وصیت کند تا پس [...]

ادامه مطلب...