برچسب - محرمات حیض

ختم صلوات و اذکار در ایام عذر شرعی

ختم صلوات و اذکار در ایام عذر شرعی

– قرائت آیاتی که سجده واجب دارد بر جنب و حائض حرام است و قرائت سایر آیات در غیر اوقات نماز برای حائض کراهت دارد

ادامه مطلب...