آرشیو ماهانه - آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

مراجعه روزه دار به دندان پزشگی

مراجعه به دانپزشک در حال روزه

برای روزه‌دار اگر بواسطه پرکردن،‌ کشیدن یا جرم گیری دندان چیزى وارد حلق نشود، مانعى ندارد و ضررى به صحت روزه وارد نیست

ادامه مطلب...
حکم کشیدن سرمه برای روزه دار

حکم کشیدن سرمه برای روزه دار

سرمه کشیدن روزه را باطل نمی کند و چنانچه مزه یا بوی آن به حلق برسد مکروه است.

ادامه مطلب...
مسواک و نخ دندان هنگام روزه

مسواک و نخ دندان هنگام روزه

مسواک زدن با خمیر دندان در حال روزه اشکال ندارد، ولی باید از فرو رفتن آب دهان جلوگیری شود و دهان را بعد از آن بشوید.

ادامه مطلب...
آیا با شروع اذان مغرب می توان افطار نمود؟

آیا با شروع اذان مغرب می توان افطار نمود؟

اگر با شروع اذان مغرب، یقین حاصل شود که وقت داخل شده، افطار اشکال ندارد

ادامه مطلب...
حکم استمنا عمدی در حال روزه

حکم استمنا عمدی در حال روزه

– کسی که روزه خود را در ماه رمضان، به عمد با استمنا باطل کرده علاوه بر قضا باید کفاره بدهد.

ادامه مطلب...
تأخير انداختن غسل جنابت

حکم تأخیر غسل جنابت تا تنگ شدن وقت نماز

همه مراجع (به جز آیات عظام وحید و صافی): هر چند تأخیر غسل، گناه است ولی چنانچه قبل از اذان صبح تیمم کند، روزه او صحیح است.

ادامه مطلب...
تزریق سرم برای روزه دار

تزریق سرم برای روزه دار

آیت الله خامنه‌ای: بنابر احتیاط واجب از انواع سرم خودداری نماید.

ادامه مطلب...