آرشیو ماهانه - آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

مسواک و نخ دندان هنگام روزه

مسواک و نخ دندان هنگام روزه

مسواک زدن با خمیر دندان در حال روزه اشکال ندارد، ولی باید از فرو رفتن آب دهان جلوگیری شود و دهان را بعد از آن بشوید.

ادامه مطلب...
آیا با شروع اذان مغرب می توان افطار نمود؟

آیا با شروع اذان مغرب می توان افطار نمود؟

اگر با شروع اذان مغرب، یقین حاصل شود که وقت داخل شده، افطار اشکال ندارد

ادامه مطلب...
حکم استمنا عمدی در حال روزه

حکم استمنا عمدی در حال روزه

– کسی که روزه خود را در ماه رمضان، به عمد با استمنا باطل کرده علاوه بر قضا باید کفاره بدهد.

ادامه مطلب...
تأخير انداختن غسل جنابت

حکم تأخیر غسل جنابت تا تنگ شدن وقت نماز

همه مراجع (به جز آیات عظام وحید و صافی): هر چند تأخیر غسل، گناه است ولی چنانچه قبل از اذان صبح تیمم کند، روزه او صحیح است.

ادامه مطلب...
تزریق سرم برای روزه دار

تزریق سرم برای روزه دار

آیت الله خامنه‌ای: بنابر احتیاط واجب از انواع سرم خودداری نماید.

ادامه مطلب...
فرو بردن تمام سر در آب

حکم فرو بردن تمام سر در آب در حال روزه

آیات عظام خامنه ای، صافی و مکارم: بنا بر احتیاط واجب مبطل روزه است.

ادامه مطلب...
مسافرت در ماه رمضان

مسافرت در ماه رمضان

-اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا بماند: نباید آن روز را روزه بگیرد

ادامه مطلب...