آرشیو ماهانه - آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

وظیفه حائض و جنب در شب های قدر

وظیفه حائض و جنب در شب های قدر

انجام اعمال شب قدر مانند غسل، خواندن دعا، زیارات و انجام سجده برای جنب و حائض اشکالی ندارد.

ادامه مطلب...