آیا در زمان حیض، طلاق زن صحیح است؟

آیا در زمان حیض، طلاق زن صحیح است؟آیا در زمان حیض، طلاق زن صحیح است؟

آیا در زمان حیض، طلاق زن صحیح است؟آیا در زمان حیض، طلاق زن صحیح است؟

ادامه مطلب...
محارم سببی دختران و زنان چه کسانی هستند؟

محارم سببی دختران و زنان چه کسانی هستند؟

محارم سببی دختران و زنان چه کسانی هستند؟   محارم سببی دختران و زنان چه کسانی هستند؟ منظور از محارم سببی کسانی هستند که با خویشاوندی از راه ازدواج به یکدیگر محرم می شوند. ۱- شوهر ۲- پدر شوهر و پدر بزرگ شوهر به بالا؛ ۳- پسر شوهر (که فرزند خود زن نباشد)، نوه شوهر (که نوه خود زن نیست و نوه زن دیگر مرد است) تا آخر؛ ۴- شوهر مادر، به شرطی که مادر و شوهرش حداقل یک بار با هم آمیزش کرده باشند. [...]

ادامه مطلب...
اذن همسر برای ازدواج مجدد شوهر3

اذن همسر برای ازدواج مجدد شوهر

اذن همسر برای ازدواج مجدد شوهر اذن همسر برای ازدواج مجدد شوهر در سند ازدواج، شوهر تعهد می کند بدون اذن همسر ازدواج نکند. آیا مبادرت به ازدواج بدون اذن همسر شرعا حرام است؟ آیا ازدواج موقت بدون اذن جایز است؟ پاسخ: اگر ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری آن را شرط کرده باشند، باید به شرط عمل کند و بدون اذن همسر، ازدواج دائم یا موقت جایز نیست. سایت آیت الله خامنه ای (‌استفتائات جدید(

ادامه مطلب...