احکام اعتقادی - تصویری

دروغ از گناهان کبیره

دروغ از گناهان کبیره

– حرام بودن مطلق دروغ و کذب از ضروریات فقه است؛ چه دروغ کوچک و بی‌­اهمیت باشد و چه بزرگ و تأثیرگذار.

ادامه مطلب...
حکم دروغ در معامله

دروغ در معامله

– دروغ گفتن حرام است، ولی در صورتی که شرایط صحت معامله مراعات شده باشد، معامله صحیح است

ادامه مطلب...
حکم دروغ سهوی

حکم دروغ سهوی

– فى نفسه لزومى ندارد مگر آنکه حکم شرعى را اشتباهاً بیان کرده باشید و یا در اثر حرف شما حقى از کسى ضایع شود

ادامه مطلب...