احکام اعتقادی - تصویری

دروغ از گناهان کبیره

دروغ از گناهان کبیره

– حرام بودن مطلق دروغ و کذب از ضروریات فقه است؛ چه دروغ کوچک و بی‌­اهمیت باشد و چه بزرگ و تأثیرگذار.

ادامه مطلب...
حکم دروغ در معامله

دروغ در معامله

– دروغ گفتن حرام است، ولی در صورتی که شرایط صحت معامله مراعات شده باشد، معامله صحیح است

ادامه مطلب...
حکم دروغ سهوی

حکم دروغ سهوی

– فى نفسه لزومى ندارد مگر آنکه حکم شرعى را اشتباهاً بیان کرده باشید و یا در اثر حرف شما حقى از کسى ضایع شود

ادامه مطلب...
شهادت دروغ

شهادت دروغ

– اگر کسی در دادگاه شهادت دروغ بدهد، در صورتی که با شهادت او حق کسی ضایع شود مثل حق دیگری را دادگاه به کسی که بر نفع او قسم خورده اید بدهد، باید حق آن کس را جبران کند و در برابر خداوند هم توبه کند

ادامه مطلب...
قسم دروغ در معامله

قسم دروغ در معامله

– قسم دروغ خوردن حرام است ولی اگر شرایط معامله رعایت شده باشد معامله صحیح و سود حاصله حلال است.

ادامه مطلب...
انتقاد از مسئولین غیبت

انتقاد از مسئولین غیبت

– انتقاد از عملکرد نادرست، که به صورت علنی انجام شده است، غیبت محسوب نمی شود ولی اهانت و تضعیف نظام جایز نیست.

ادامه مطلب...