احکام طهارت - تصویری

چرکهای زیر ناخن در وضو یا غسل

چرکهای زیر ناخن در وضو یا غسل

– در غسل یا وضو اگر ناخن بلند باشد باید چرک هایی که مانع رسیدن آب است را بر طرف کرد.

ادامه مطلب...
آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟

آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟

آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟   آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟پاسخ: کم آب مضاف را دارد و پاک کننده چیزی نجس نیست؛ وضو و غسل نیز با آن باطل است. توجه: [...]

ادامه مطلب...
آب قلیل چیست؟

آب قلیل چیست؟

آب قلیل چیست؟   آب قلیل چیست؟ پاسخ:  آب قلیل، آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد؛ هر چند مقدار آن اندازه یک استکان کوچک یا کمتر باشد.   برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج ۱، ص ۷۶٫

ادامه مطلب...
احراز نجاست لباس یا بدن بعد از نماز

احراز نجاست لباس یا بدن بعد از نماز

احراز نجاست لباس یا بدن بعد از نمازاحراز نجاست لباس یا بدن بعد از نماز   احراز نجاست لباس یا بدن بعد از نماز سوال: اگر نمازگزار یقین داشته باشد که نجاستى بر بدن یا لباسش وجود ندارد و نماز بخواند، بعداً معلوم شود که بدن یا لباس او نجس بوده است. آیا نماز وى باطل است؟ پاسخ: اگر اصلاً یقین به نجس بودن لباس یا بدن نداشته باشد و بعد از نماز متوجه آن شود، نماز او صحیح است و اعاده و [...]

ادامه مطلب...
آیا تماس بدن میت با اجسام - در صورت مرطوب بودن یکی از آن دو - موجب نجاست آنها می شود؟

آیا تماس بدن میت با اجسام – در صورت مرطوب بودن یکی از آن دو – موجب نجاست آنها می شود؟

آیا تماس بدن میت با اجسام – در صورت مرطوب بودن یکی از آن دو – موجب نجاست آنها می شود؟   آیا تماس بدن میت با اجسام – در صورت مرطوب بودن یکی از آن دو – موجب نجاست آنها می شود؟ سوال: آیا تماس بدن میت با اجسام – در صورت مرطوب بودن یکی از آن دو – موجب نجاست آنها می شود؟ پاسخ: اگر تماس قبل از تمام شدن سه غسل میت باشد، باعث نجس شدن آن چیز می شود؛ [...]

ادامه مطلب...
آیا پیروان فرقه گمراه بهائیت، محکوم به نجاست هستند؟

آیا پیروان فرقه گمراه بهائیت، محکوم به نجاست هستند؟

آیا پیروان فرقه گمراه بهائیت، محکوم به نجاست هستند؟   آیا پیروان فرقه گمراه بهائیت، محکوم به نجاست هستند؟ پاسخ: بلی، پیروان فرقه گمراه بهائیت، محکوم به نجاست هستند و تماس با آنها با چیزی، در صورت مرطوب بودن یکی از آن دو، باعث نجس شدن آن چیز می شود. بر گرفته از کتاب «احکام کاربردی؛ نجاسات و مطهرات»، اسماعیل زارعی، ص ۲۷٫

ادامه مطلب...
آب خارج شده از لباس در حال شستشو

آب خارج شده از لباس در حال شستش

آب خارج شده از لباس در حال شستشو آب خارج شده از لباس در حال شستشو در هنگام شستشوی لباس با آب متصل به کر، آبی که موقع فشار دادن لباس از آن خارج می شود، چه حکمی دارد؟ پاسخ: اگر آب شیر شهری به همه جای لباس متنجّس برسد و پس از اینکه عین نجاست ( مثل خون) ازبین برود و آب از آن عبور کند و خارج شود، لباس پاک است و احتیاج به فشار دادن ندارد و اگر لباس [...]

ادامه مطلب...

شش باور غلط در مورد غسل جنابت

شش باور غلط در مورد غسل جنابت عده ای در مورد غسل جنابت باور های غلطی دارند : 1- اگر درحین غسل دست به بدن نکشند غسل شان صحیح نیست . 2- باید رو به قبله غسل کرد. 3- باید بدن، قبل از غسل خشک باشد . 4- باید کارهای غسل پی در پی باشد. 5- عوض کردن تمام لباسهایش حتی اگر نجس نشده باشد، در حالی که لباسی فقط باید عوض شود که نجس شده است . 6- اگر در روز ماه رمضان محتلم شوند [...]

ادامه مطلب...