احکام طهارت - تصویری

آداب روز جمعه – غسل جمعه

آداب روز جمعه – غسل جمعه

– وقت غسل جمعه از اول صبح تا ظهر، و از ظهر تا غروب جمعه، بنابر احتیاط مستحب بدون نیت اداء و قضاء و از اول صبح شنبه تا مغرب به نیت قضاء است.

ادامه مطلب...
طهارت-الکل-های-ضدعفونی-کننده

طهارت الکل های ضدعفونی کننده

– در صورتی که مایعی مثل الکل را نمی دانیم از اقسام مشروبات الکلی است یا خیر، تحقیق لازم نیست.

ادامه مطلب...
حکم وضو بعد از غسل جنابت

حکم وضو بعد از غسل جنابت

– اگر زن در حال حیض، جنب یا در حال جنابت حایض شود، بعد از پاک شدن از حیض، واجب است علاوه بر غسل حیض، غسل جنابت هم به جا آورد.

ادامه مطلب...
استبراء واجب است

فایده استبراء از بول

– استبراء عملی مستحب است که مردها بعد از ادرار انجام می دهند. اگر بعد از بول رطوبتی خارج شود که معلوم نیست بول است یا نه، در صورت استبراء، رطوبت مذکور پاک محسوب می شود.

ادامه مطلب...
چرکهای زیر ناخن در وضو یا غسل

چرکهای زیر ناخن در وضو یا غسل

– در غسل یا وضو اگر ناخن بلند باشد باید چرک هایی که مانع رسیدن آب است را بر طرف کرد.

ادامه مطلب...
آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟

آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟

آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟   آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟پاسخ: کم آب مضاف را دارد و پاک کننده چیزی نجس نیست؛ وضو و غسل نیز با آن باطل است. توجه: [...]

ادامه مطلب...
آب قلیل چیست؟

آب قلیل چیست؟

آب قلیل چیست؟   آب قلیل چیست؟ پاسخ:  آب قلیل، آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد؛ هر چند مقدار آن اندازه یک استکان کوچک یا کمتر باشد.   برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج ۱، ص ۷۶٫

ادامه مطلب...
احراز نجاست لباس یا بدن بعد از نماز

احراز نجاست لباس یا بدن بعد از نماز

احراز نجاست لباس یا بدن بعد از نمازاحراز نجاست لباس یا بدن بعد از نماز   احراز نجاست لباس یا بدن بعد از نماز سوال: اگر نمازگزار یقین داشته باشد که نجاستى بر بدن یا لباسش وجود ندارد و نماز بخواند، بعداً معلوم شود که بدن یا لباس او نجس بوده است. آیا نماز وى باطل است؟ پاسخ: اگر اصلاً یقین به نجس بودن لباس یا بدن نداشته باشد و بعد از نماز متوجه آن شود، نماز او صحیح است و اعاده و [...]

ادامه مطلب...