برچسب - احكام تقليد

نشانه های بلوغ

نشانه های بلوغ

سوال (۱): نشانه های بلوغ در پسران و دختران چیست؟ پاسخ: الف) نشانه های بلوغ در پسران: هر یک از سه نشانه زیر،‌ به تنهایی علامت بلوغ و رسیدن به حد تکلیف شرعی محسوب می شود. [۱] ۱٫ روییدن موی درشت و خشن زیر شکم (اطراف آلت تناسلی) ۲٫ بیرون آمدن منی ۳٫ تمام شدن پانزده سال قمری نکته: به دلیل اینکه هر سال قمری ۱۰ روز و ۲۱ ساعت از سال شمسی کمتر است، سن بلوغ بر مبنای سال شمسی بدین گونه است: [...]

ادامه مطلب...
احکام سجده قرآن

اقسام احکام

سوال: اقسام مختلف احکام و دستورات دینی کدامند؟ پاسخ:   ۱٫ واجب: کارهایی که باید انجام داد و ترک آن عذاب دارد. مانند نماز خواندن و روزه گرفتن.   ۲٫ حرام: کارهای ناپسندی که نباید انجام داد و انجام آن عذاب دارد. مانند دروغ گفتن و دزدی.   ۳٫ مستحب: کارهایی که انجام دادن آنها بهتر است و ثواب دارد. مانند مسواک زدن و گفتن «بسم الله» درابتدای غذا.   ۴٫ مکروه: کارهایی که انجام ندادن آنها بهتر است و ترک آنها ثواب دارد. مانند خوردن غذای داغ و فوت کردن [...]

ادامه مطلب...
شیوه صحیح تقلید کردن

شیوه صحیح تقلید کردن

سوال: آیا برای تقلید از مجتهدی، خرید رساله و خواندن تمام آن لازم است؟ پاسخ: برای عمل به فتوای مجتهد جامع الشرایط باید فتوای او را یاد گرفت؛ لذا بر فرد مسلمان واجب است برای دسترسی به فتوای مرجع تقلید خویش و آموختن مسایل شرعی، امکانات مورد نیاز را برای خود فراهم کند و از آسان ترین راه های دسترسی به فتوای مرجع تقلید، تهیه رساله (توضیح المسائل) ایشان است. البته همان طور که ذکر شد، نباید این گونه تصور [...]

ادامه مطلب...
تقلید در موارد تفاوت نظر ولی فقیه و مرجع تقلید

معیار تقلید

سوال: تقلید چگونه محقق می شود؟ پاسخ: معیار تحقق تقلید، عمل به فتوای مجتهد است[۱] و فرد تا عمل نکند، تقلید محقق نمی شود.[۲]   آیت الله صافی: معیار تحقق تقلید، یاد گرفتن فتوای مجتهد به قصد عمل است.[۳]   آیت الله سبحانی: ولی در بقای میت، فراگرفتن مسائل کفایت می کند.[۴] —————– پی نوشت: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع، مساله ۲؛ بهجت،‌ استفتائات، جلد ۱، سوال ۸۹ و ۱۱۶ و استفتا؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، سوال ۳۴؛ سبحانی، توضیح المسائل، مساله ۲؛ سیستانی، العروه الوثقی مع [...]

ادامه مطلب...
مفهوم احتیاط واجب و مستحب

مفهوم احتیاط واجب و مستحب

سوال: اینکه مرجع تقلیدی در یک مسأله حکم به «احتیاط واجب» می دهد، به چه معناست؟   پاسخ: اگر مرجع تقلید در مسأله ای احتیاط واجب نمود، می توان در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگری که بعد از ایشان اعلم از دیگران است، رجوع کرد و اگر ایشان هم در آن مسأله احتیاط (واجب) کرده باشد نمی توان به آن عمل کرد و باید به اعلم بعد از ایشان که در آن مساله فتوا داده است، مراجعه نمود. ——————————————————- سوال (۲): اگر مجتهد [...]

ادامه مطلب...
اختلاف نظر در مورد اعلم

تغییر دادن مرجع تقلید

سوال: شرایط تغییر مرجع تقلید چیست؟   پاسخ: تغییر دادن مرجع تقلید، شرایط و احکام مختلفی دارد که گاهی واجب، گاهی جایز و گاهی نیز حرام می باشد:   الف) در بعضی از مسائل (تبعیض): تبعیض در تقلید یعنی مکلف بتواند در مسائلی که به هم مربوط نیست، از دو یا چند مجتهد که مساوی با هم هستند، تقلید کند. تبعیض در تقلید در صورت تساوی دو یا چند مجتهد جایز است. برای مثال می توان در مسائل نماز و روزه از مجتهدی [...]

ادامه مطلب...
رو گردانی از قبله

تقلید قبل از بلوغ

سوال: آیا تقلید قبل از «دوران بلوغ» صحیح است؟   پاسخ: قبل از سن بلوغ نیز تقلید صحیح است، اما واجب نیست. پس از بلوغ برای کسانی که به تقلید نیاز دارند، واجب است. ————- منبع: امام و مکارم: استفتا؛ بهجت، استفتائات، جلد ۱، سوال ۱۲۴ و استفتا؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، سوال ۴۲؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، مساله ۱۰؛ صافی، جامع الاحکام، جلد ۱، سوال ۲۸٫ ——————– برگرفته از سایت رهروان ولایت

ادامه مطلب...
تقلید در اصول و فروع دین

تقلید در اصول و فروع دین

سوال: آیا تقلید در اصول دین جایز است؟ پاسخ: تقلید، در عبادات و معاملات و سایر دستورهای عملی و فروع دین است. اما در اصول دین که امری اعتقادی است، هرگز نمی شود به نظر دیگران اعتماد نموده، به تقلید اکتفا کرد؛ زیرا در مورد اصول دین، ایمان و عقیده مطلوب است، نه عمل؛ و هرگز نمی توان ایمان دیگران را ایمان خود فرض کرد. نمی توان گفت خدا یکی است به این دلیل که پدران یا دانشمندان ما چنین [...]

ادامه مطلب...
پیروی اعضای خانواده در تشخیص اعلم

پیروی اعضای خانواده در تشخیص اعلم

سوال: آیا در تشخیص مجتهد اعلم می توان از اعضای خانواده پیروی کرد؟   پاسخ: در تقلید، پیروی از یکدیگر درست نیست و هر کس در این امر مستقل است؛ لذا افراد خانواده در صورتی می توانند در تقلید از یک مجتهد جامع الشرایط از سرپرست تبعیت کنند که به صحت و درستی تحقیق او در انتخاب اعلم اطمینان داشته باشند.    توجه: در جایی که عمل به فتوا باعث سختی و مشقت برای افراد دیگری که در یک منزل هستند می شود (مثل [...]

ادامه مطلب...
تقلید در اعمال نیابتی

تقلید در اعمال نیابتی

سوال: کسی که برای انجام عباداتی چون نماز و روزه و حج نایب می شود، آیا باید به فتوای مرجع تقلید خودش عمل کند یا به فتوای مرجع تقلید کسی که از طرف او نایب شده است؟ پاسخ:   آیات عظام: خامنه ای، صافی و مکارم: نایب باید به فتوای مرجع تقلید خود عمل کند. [۱]   آیت الله سیستانی: باید به فتوای مرجع منوب عنه (شخص نایب گیرنده) عمل کند و در مواردی هم لازم است که فتوای مرجع خود را رعایت کند. [...]

ادامه مطلب...