برچسب - احکام پوشش

حجاب نزد کودک ممیز

حجاب نزد کودک ممیز

– احتیاط واجب آن است که زن بدن و موی خود را از پسری که بالغ نشده است ولی خوب و بد را می فهمد و به حدی رسیده که نظر شهوانی دارد، بپوشاند

ادامه مطلب...
حکم پوشش مردان مقابل نامحرم

حکم پوشش مردان مقابل نامحرم

– مردان مى توانند سر و گردن و مقدارى از پاها و دستها و سینه را در مقابل نامحرم نپوشانند

ادامه مطلب...
آرایش بیرون از منزل

آرایش بیرون از منزل

– خانم‌ها باید صورت آرایش کرده خود را از نامحرم بپوشانند، و جایز نیست با این حالت در بین نامحرمان، رفت و آمد نمایند.

ادامه مطلب...
استفاده از ابزار های زنانه برای مردان

استفاده از ابزار های زنانه برای مردان

– استفاده از ابزار های زنانه برای مردان در صورت بودن برخی شروط، جایز نیست.

ادامه مطلب...
تایید بی‌حجابی در فضای مجازی

تایید بی‌حجابی در فضای مجازی

– لایک و پسند زدن تصاویر بی‌حجاب، چون تأیید و ترویج باطل و گناه است، جایز نیست.

ادامه مطلب...
آیا می توان بدون حجاب عکس گرفت؟

آیا می توان بدون حجاب عکس گرفت؟

– در صورت علم به پخش شدن عکس بدون حجاب و دیده شدن توسط نامحرم، گرفتن عکس بدون حجاب جایز نیست.

ادامه مطلب...