برچسب - سجده

حرکت بدن در سجده

حرکت بدن در سجده

سوال: آیا حرکت اعضای بدن در سجده جایز است؟ پاسخ: وقتی نمازگزار ذکر سجده را می گوید باید اعضای هفت گانه اش روی زمین باشد؛ ولی هنگامی که مشغول ذکر نیست، می تواند بعضی از این اعضا را جز پیشانی از زمین بردارد یا جابجا کند، به شرطی که با آرام بودن بدنش منافات نداشته باشد. [۱] آیت الله سیستانی: اگر موقعی که ذکر سجده را می گوید، یکی از هفت عضو را به عمد از زمین بردارد، و با استقرار [...]

ادامه مطلب...
برخورد متوالی پیشانی به مهر

واجبات سجده

سوال: کدام اعضا در سجده باید بر زمین قرار گیرند؟ پاسخ: در سجده باید هفت قسمت از بدن بر زمین قرار گیرد. ۱٫ پیشانی؛ ۲ و ۳: کف دو دست؛ ۴ و ۵: سر زانوها؛ ۶ و ۷: سر انگشت بزرگ هر دو پا. —————– منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۰۴۵؛ امام، تحریر الوسیله،‌ ج۱، القول فی السجود، ص ۳۱۲، م ۱؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج ۱، السجود، أحدها؛ بهجت، استفتائات، ج ۲، س ۲۱۰۹؛ خامنه ای، [...]

ادامه مطلب...
حرکت بدن در سجده

ذکر سجده

سوال: در سجده نماز چه ذکری باید بگوییم؟ پاسخ: دکر سجده عبارت است از یک بار گفتن «سُبْحَانَ رَبِّیَ الاَعْلی وَ بِحَمْدِهِ» یا سه بار «سُبْحَانَ الله». گفتن هر ذکری در سجده کافی است؛ اما از نظر تعداد حروف باید [۱] به همین مقدار یا بیشتر باشد. [۲] آیت الله بهجت: در سجده هر ذکری بگویند کافی است، حتی یک «سُبْحَانَ الله» ولی احتیاط  مستحب است که سه مرتبه «سُبْحَانَ الله» یا یک مرتبه «سُبْحَانَ رَبِّیَ الاَعْلی وَ بِحَمْدِهِ» را بگوید.[۳] آیت الله مکارم: ذکر سجده [...]

ادامه مطلب...
کیفیت سجده سهو

آرام نشستن بین دو سجده

سوال: آیا در نماز واجب و مستحب، نشستن بین دو سجده لازم است؟ پاسخ: بله؛ پس از تمام شدن ذکر سجده، اول باید بنشیند تا بدن آرام بگیرد،‌ بعد دوباره به سجده رود و تفاوتی میان نماز واجب و مستحب نیست.  —————– منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۰۵۶؛ امام، تحریرالوسیله، ج ۱، القول فی السجود، ذیل م ۲، ص ۳۱۴؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج ۱، السجود، قبل از م ۱، الخامس؛ بهجت، استفتائات، ج ۲، س ۲۰۸۸ [...]

ادامه مطلب...
چیزهایی که سجده بر آن ها صحیح است

چیزهایی که سجده بر آن ها صحیح است

سوال: در سجده، پیشانی را بر چه چیزهایی می توان قرار داد؟ پاسخ: در سجده باید پیشانی را بر زمین یا آنچه از زمین می روید و خوراکی و پوشاکی انسان نیست، قرار دهد.  الف) بر زمین و آنچه از زمین می روید: ۱٫ غیر خوراکی و پوشاکی (خاک،‌انواع سنگ های غیر معدنی، چوب): جایز است. ۲٫ خوراکی و پوشاکی:  ۲-۱٫ مخصوص حیوانات (کاه و علف): جایز است. ۲-۲٫ مخصوص انسان (مثلا کاهو): جایز نیست. ب) بر چیزهای معدنی: ۱٫ سنگ مرمر معمولی و [...]

ادامه مطلب...
آرامش بدن به مقدار ذکر

آرامش بدن به مقدار ذکر

سوال: حکم نماز در صورت حرکت بدن هنگام ذکر سجده چیست؟ پاسخ: در سجده باید به مقدار ذکر واجب، بدن آرام باشد و نمازگزار نباید بدن خود را به اختیار طوری حرکت دهد که از حال آرام بودن خارج شود؛ [۱] موقع گفتن ذکر مستحب نیز [۲] اگر آن را به قصد «ذکر دستور داده شده برای سجده» بگوید، آرام بودن بدن لازم است. [۳] آیت الله سیستانی: همچنین در زمانی که مشغول به ذکر واجب نیست، بنابر احتیاط واجب باید بدن [...]

ادامه مطلب...
سجده بر آجر

سجده بر آجر

سوال: سجده بر آجر چه حکمی دارد؟ پاسخ: سجده بر آجر صحیح است. [۱] آیت الله صافی: در حال اختیار سجده بر آجر صحیح نیست. [۲] یادآوری: ارتفاع آجر نباید بیش از چهار انگشت بسته از زانو و شست پای نمازگزار بالاتر باشد. توجه: طبق فتوای آیت الله خامنه ای، سجده بر موزاییک نیز صحیح است. [۳] ————– رونوشت: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع،‌ م ۱۰۸۱؛ بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۶۵۸؛ خامنه ای: استفتا. [۲]. صافی، جامع الاحکام، ج ۱، س ۲۳۵٫ [۳]. خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، [...]

ادامه مطلب...
برداشتن مهر توسط بچه در حال نماز

گم شدن مهر هنگام نماز

سوال: اگر هنگام نماز، مهر از دسترس خارج شود، چکار باید کرد؟ پاسخ: اگر در هنگام نماز، مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است گم شود یا بچه ای مهر را بردارد و از دسترس خارج شود: الف) اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است (مانند خاک و سنگ و چوب) [۱] در دسترس باشد: باید بر همان سجده کند. ب) اگر چیزی که سجده بر آن صحیح  است، در دسترس نباشد: ۱٫ اگر وقت وسعت دارد: نماز را بشکند [...]

ادامه مطلب...
سجده بر آجر

کمترین مقدار سجده

سوال: آیا برای سجده باید همه پیشانی به محل سجده برسد؟ پاسخ: واجب نیست همه پیشانی به محل سجده برسد و همین که گفته شود: پیشانی را به سجده گذاشت، کفایت می کند. از این رو اگر به مقدار سر انگشت سبابه (اشاره) با زمین (یا هر چیزی که سجده بر آن صحیح است) تماس حاصل شود، کافی است. [۱] آیات عظام: سیستانی و مکارم: واجب نیست همه پیشانی روی چیز قابل سجده قرار بگیرد؛ بلکه همین مقدار که بگویند: سجده [...]

ادامه مطلب...
سجده روی برجستگی مهر

سجده روی برجستگی مهر

سوال: اگر مهر نماز، دارای نوشته و برجستگی باشد، سجده بر آن اشکال دارد؟ پاسخ: اگر مقدار لازم برای سجده رعایت شود، سجده بر طرف برچسته مهر (دارای نوشته) اشکالی ندارد، [*] هر چند بهتر است برطرف دیگر مهر سجده شود. ————- پی نوشت: [*]. بهجت، خامنه ای، سیستانی، صافی و مکارم: استفتا. >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۲، ص ۱۱۲٫ —————- برگرفته ازسایت رهروان ولایت

ادامه مطلب...