برچسب - شكيات نماز

معنای هم سطح بودن مکارن نمازگزار چیست؟

شک بین سجده اول و دوم

سوال: اگر بعد از سر برداشتن از سجده شک کند که یک بار سجده کرده یا دوبار، چه وظیفه ای دارد؟ پاسخ: اگر کثیر الشک نباشد، باید یک سجده دیگر به جا آورد؛ یعنی بنا بر سجده اول بگذارد و سجده دوم را به جا آورد.  —————- منبع: توضیح المسائل ده مرجع، با استفاده از م ۱۱۶۸، ۱۱۶۷ و ۱۱۷۵؛ امام، استفتائات، ج ۱، س ۱۴۱، ۱۴۳ و ۱۴۴ و تحریرالوسیله، ج ۱، الشک فی شی من افعال الصلاه، م ۱؛ امام و [...]

ادامه مطلب...
شک های باطل کننده نماز

شک های باطل کننده نماز

سوال: کدام شک ها،‌ موجب باطل شدن نماز می شوند؟ پاسخ: شک های باطل کننده نماز عبارتند از: ۱٫ شک در شماره رکعت های نماز دو رکعتی مانند: نماز صبح و نماز مسافر؛ ۲٫ شک در شماره نمازهای سه رکعتی مانند: نماز مغرب؛ ۳٫ شک در نماز چهار رکعتی که یک رکعت خوانده یا بیشتر؛ ۴٫ شک در نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجده دوم که دو رکعت خوانده یا بیشتر؛ ۵٫ شک در تعداد رکعت های نماز، [...]

ادامه مطلب...

شک در به جا آوردن نماز

سوال: اگر شک کنیم که آیا نماز را خوانده ایم یا نه، تکلیف چیست؟   پاسخ: اگر کسی در به جا آوردن نماز شک کند: الف) اگر قبل از گذشتن وقت باشد: باید نماز را بخواند. ب) اگر بعد از گذشتن وقت باشد: لازم نیست آن نماز را بخواند. ——————– منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۱۸۰؛ سبحانی،‌ توضیح المسائل، م ۱۱۳۲٫ >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج ۲، ص ۱۵۱٫ ——————- برگرفته از سایت رهروان ولایت

ادامه مطلب...
تکرار ذکرهای نماز

شک در نماز مستحبی

سوال: شک کردن در نماز مستحبی چه حکمی دارد؟ پاسخ: نباید اعتنا کند و اگر در شماره رکعت های نماز مستحبی شکّ کند، چنانچه طرف بیشتر شکّ، نماز را باطل می کند، باید بنا را بر کمتر بگذارد؛ برای مثال: اگر در نافله صبح شکّ کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است؛ و اگر طرف بیشتر شکّ، نماز باطل نمی کند (برای مثال شکّ کند که دو رکعت خوانده یا یک رکعت) به هر طرف [...]

ادامه مطلب...

معنای کثیر الشک در نماز

سوال: کثیر الشک به چه کسی گفته می شود؟ پاسخ: اگر کسی در یک نماز، سه مرتبه شک کند یا در سه نماز پشت سر هم شک کند (برای مثال: در نماز صبح و ظهر و عصر) کثیر الشک است. [۱] آیات عظام: بهجت و مکارم: میزان در تشخیص کثیر الشک، عرف است. [۲] آیت الله سیستانی: کسی که زیاد شک می کند، کثیر الشک است؛ یعنی در مقایسه با کسانی که مانند او هستند، بیش از معمول شک می کند؛ [۳] [...]

ادامه مطلب...
پوشش مرد در نماز

قوانین کلی شکیات نماز

سوال: آیا قانون های کلی در مورد شکیات نماز وجود دارد؟ پاسخ: برخی قوانین کلی در مورد شکیات نماز عبارتند از: ۱٫ اگر یکی از شک های غیر مبطل پیش آید، نمازگزار نباید نماز را بشکند، بلکه باید مطابق وظیفه اش عمل کند و اگر نماز را به هم بزند، معصیت کرده است. [۱] ۲٫ اگر یکی از شک های غیر مبطل پیش آید، باید اندکی فکر کند، سپس اگر یقین یا گمان به یک طرف پیدا کرد، همان طرف را بگیرد [...]

ادامه مطلب...

شک های بی اعتبار

سوال: به کدام شک ها در نماز نباید اعتنا کرد؟ پاسخ: شک هایی که نباید به آن ها اعتنا کرد، [۱] عبارتند از: ۱٫ شک در چیزی که محل به جا آوردن آن گذشته است؛ ۲٫  شک بعد از سلام نماز؛ ۳ شک بعد از گذشتن وقت نماز؛ ۴٫ شک کثیر الشک؛ ۵٫ شک در نماز مستحبی؛ [۲] ۶٫ شک امام یا مأموم (در شماره رکعت ها)؛ توضیح: شک امام در شماره رکعت های نماز در صورتی که مأموم شماره آن [...]

ادامه مطلب...
آرامش بدن به مقدار ذکر

شک در خواندن حمد هنگام رکوع

سوال: حکم شک در خواندن حمد هنگام رکوع چیست؟ پاسخ: اگر کسی هنگام رکوع شک کند که حمد را خوانده یا نه، نباید به شک خود اعتنا کند و باید نماز را ادامه دهد. ————– منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۱۶۷؛ امام، تحریر الوسیله، ج ۱، القول فی الشک فی شیء من افعال الصلاه، ص ۳۶۲، با استفاده از م ۱؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج ۱، شک، م ۱۰؛ بهجت، وسیله النجاه، م ۸۳۴؛ سبحانی، توضیح المسائل، [...]

ادامه مطلب...

شک در گفتن سلام

سوال: حکم شک در گفتن سلام نماز یا صحیح گفتن آن چیست؟ پاسخ: کسی که شک کند سلام نماز را گفته یا نه، یا شک کند درست گفته یا نه، چنانچه مشغول کار باطل کننده نماز شده، باید به شک خود اعتنا نکند و اگر مشغول چنین کاری نشده، باید سلام را بگوید. —————- منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۱۷۸؛ امام، تحریر الوسیله، ج ۱، القول فی الشک فی شیء من افعال الصلاه، ص ۳۶۲، م ۴؛ بهجت، وسیله النجاه، م [...]

ادامه مطلب...

شک در انجام رکوع هنگام سجده

سوال: حکم شک در انجام رکوع هنگام سجده چیست؟ پاسخ: کسی که به سجده می رود، اگر شک کند رکوع کرده یا نه، و یا شک کند که بعد از رکوع ایستاده یا نه، نباید به شک خود اعتنا کند. [۱] آیت الله بهجت: کسی که به سجده می رود، اگر شک کند رکوع کرده یا نه، بنابر احتیاط واجب باید برگردد و رکوع کند. همچنین اگر شک کند که بعد از رکوع ایستاده یا نه، بنابر احتیاط واجب باید آن [...]

ادامه مطلب...