برچسب - نجاست

بردن شیء نجس به مسجد

نجس کردن مسجد

سوال: حکم نجس کردن قسمت های داخلی و بیرونی مسجد چیست؟ پاسخ: امام: نجس کردن زمین و سقف و بام و قسمت داخلی دیوار مسجد [۱] (اگر عمدی باشد) حرام است. [۲] احتیاط واجب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند، و اگر نجس شود نجاستش را برطرف نمایند مگر آنکه واقف آن قسمت را جزء مسجد قرار نداده باشد. [۳] آیت الله خامنه ای: نجس کردن زمین، سقف، دیوار و بام مسجد حرام است و اگر نجس شد واجب [...]

ادامه مطلب...
حکم نماز قبل از تطهیر مسجد

حکم نماز قبل از تطهیر مسجد

سوال: در صورت علم به نجاست مسجد می توان قبل از برطرف کردن آن نماز خواند؟ پاسخ: اگر انسان در وقت نماز و قبل از شروع آن متوجه شود جایی از مسجد نجس است؛ مثلا ببیند چند قطره خون بر فرش مسجد ریخته است:[۱] ۱٫ اگر وقت نماز وسعت دارد: تطهیر مسجد بر خواندن نماز مقدم است. ۲٫ اگر وقت نماز تنگ است:[۲] نماز خواندن بر تطهیر مسجد مقدم است. آیت الله مکارم: در هر صورت (چه وقت نماز وسعت داشته باشد یا تنگ باشد) [...]

ادامه مطلب...
ضرورت تطهیر مسجد

ضرورت تطهیر مسجد

سوال: آیا برطرف کردن نجاست از مسجد واجب است؟ پاسخ: برطرف کردن نجاست از مسجد واجب است و فرقی در این مسأله بین داخل، سقف و پشت بام و حتی طرف داخل دیوار مسجد نیست؛ یعنی هر جای مسجد نجس شود باید نجاست برطرف گردد. [۱] هنگامی که انسان از نجاست مسجد مطلع شد، بلافاصله باید آن را تطهیر کند، بنابر این نباید به قدری معطل کند که عرفاً بگویند تأخیر انداخته است. [۲] برطرف کردن نجاست از مسجد، واجب [...]

ادامه مطلب...
بردن شیء نجس به مسجد

بردن شیء نجس به مسجد

سوال: آیا بردن عین نجس یا لباسی که نجس شده به مسجد، حرام است؟ پاسخ: بردن عین نجس به مسجد، مانند خون و چیزی که نجس شده، مانند لباس نجس، در صورتی که نجاست آن به مسجد سرایت کند یا موجب بی احترامی به مسجد باشد حرام است. [۱] آیت الله صافی: احتیاط آن است که اگر بی احترامی هم نباشد عین نجس را به مسجد نبرند. [۲] ————– پی نوشت: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع، م ۹۰۶؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۸۷۲٫ [۲]. صافی، [...]

ادامه مطلب...
شک در مطلق یا مضاف بودن آب

شک در مطلق یا مضاف بودن آب

سوال: آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟   پاسخ: حکم آب مضاف را دارد و پاک کننده چیزی نجس نیست؛ وضو و غسل نیز با آن باطل است.    توجه: مجرد گل آلود یا شور بودن یا کمی کلر داشتن، موجب مضاف بودن آب نیست؛ بلکه در صورتی حکم آب مضاف را پیدا می کند که عرف آن را آب خالص نداند. اگر کسی بخواهد از آب رودخانه برای شستن نجاست یا وضو [...]

ادامه مطلب...
فرق آب کر و جاری

فرق آب کر و جاری

سوال: فرق آب کر و جاری، از نظر پاک کنندگی چیست؟ پاسخ: هیچ تفاوتی با هم ندارند. [۱]   آیت الله سیستانی: در موارد خاصی بین آب کر و جاری تفاوت هایی وجود دارد؛ مثلا با آب کر، بدن یا لباس متنجس به ادرار را دوبار باید شست، ولی با آب جاری یک بار کافی است. [۲] ————– پی نوشت: [۱]. بهجت و مکارم: استفتا؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س ۷۸ و استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، با استفاده از م ۵۵ و ۱۵۵ و احکام [...]

ادامه مطلب...
تطهیر با آب لوله کشی

تطهیر با آب لوله کشی

سوال: آیا آبی که از شستن چیز نجس با آب لوله کشی می ریزد، پاک است؟ پاسخ: اگر چیز نجس را زیر شیر آبی که متصل به کر است بشویند، آبی که از آن می ریزد، اگر متصل به کر باشد و بو یا رنک یا مزه نجاست نگرفته باشد، پاک است. ———– منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۲۱؛ بهجت، توضیح المسائل، م ۲۶؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، با استفاده از س ۷۳ و ۷۴ و استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل‌، م [...]

ادامه مطلب...
آب قلیل

آب قلیل

سوال: آب قلیل چیست؟ پاسخ: آب قلیل، آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد؛ [۱] هر چند مقدار آن اندازه یک استکان کوچک یا کمتر باشد. ———- منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۲۵؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۲۶٫ >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج ۱، ص ۷۶٫ ————— برگرفته از سایت رهروان ولایت

ادامه مطلب...
تطهیر با آب قلیل

تطهیر با آب قلیل

سوال: مراحل پاک کردن چیز نجس با آب قلیل را بیان نمایید. پاسخ: پاک کردن چیز نجس با آب قلیل سه مرحله دارد:   ۱٫ برطرف کردن عین نجاست. ۲٫ ریختن آب بر شیء نجس: الف) ظرف: سه بار.   آیت الله بهجت: اگر یک مرتبه شسته شود، پاک می شود.   ب) غیر ظرف:   ب -۱: با ادرار نجس شده باشد: یک بار (بعد از برطرف شدن عین نجاست)   آیت الله سیستانی: در لباس و بدن دو مرتبه و در غیر لباس و بدن، چنانچه یک مرتبه [...]

ادامه مطلب...
تطهیر ظرف نجس با آب قلیل و کر

تطهیر ظرف نجس با آب قلیل و کر

سوال: شرایط تطهیر ظرف نجس با آب قلیل و کر چیست؟ پاسخ: [۱] ۱٫ با آب قلیل: باید سه مرتبه شسته شود.   آیت الله بهجت: ظرفی که به غیر از ادرار نجس شده، اگر یک مرتبه شست و شو شود، کافی است و اگر با ادرار نجس شده، دو مرتبه شسته می شود. [۲]   ۲٫ با آب کر: یک مرتبه شستن کافی است.   آیت الله سیستانی: بنابر احتیاط واجب، سه مرتبه باید شسته شود. [۳] ———— پی نوشت: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۵۰؛ خامنه ای: استفتا؛ سبحانی، [...]

ادامه مطلب...