برچسب - نماز جماعت

تقلید در اعمال نیابتی

حکم ناتوانی در یادگیری نماز

سوال: تکلیف کسی که نمی تواند نماز را یاد بگیرد چیست؟ پاسخ: انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند و کسی که به هیچ روشی نمی تواند نماز را بطور صحیح یاد بگیرد، باید هر طور که می تواند، بخواند و احتیاط مستحب [۱] آن است که نماز را به جماعت به جا آورد. [۲] آیت الله سیستانی: انسان باید قرائت نماز را صحیح بخواند و کسی که به هیچ وجه نمی تواند همه سوره حمد را صحیح بخواند، [...]

ادامه مطلب...
دعای فارسی در قنوت

شرایط نماز جمعه

سوال: شرایط نماز جمعه چیست؟ پاسخ: شرایط نماز جمعه [۱] عبارت است از: ۱٫ به جماعت خواندن؛ ۲٫ رعایت شرایط نماز جماعت؛ ۳٫ حداقل پنج نفر بودن؛ ۴٫ بین مکان برگزاری دو نماز جمعه حداقل یک فرسخ [۲] فاصله باشد؛ ۵٫ خواندن دو خطبه؛ ۶٫ خامنه ای: خواندن خطبه ها و نماز جمعه توسط یک نفر. [۳] ——————— پی نوشت: [۱]. امام، تحریر الوسیله، ج ۱، شرایط صلاه الجمعه، ص ۴۲۰ و استفتائات، ج ۱، نماز جمعه، س ۴۴۵ و ۴۴۶؛ بهجت، توضیح [...]

ادامه مطلب...

کیفیت نماز جمعه

سوال: نماز جمعه چند رکعت است و چگونه به جا آورده می شود؟ پاسخ: نماز جمعه دو رکعت است مانند نماز صبح، ولی دو خطبه دارد که توسط امام جمعه قبل از نماز ایراد می شود. مستحب است در رکعت اول سوره جمعه در رکعت دوم سوره منافقون خوانده شود. همچنین مستحب است خواندن دو قنوت: یکی در رکعت اول پیش از رکوع و دیگری در رکعت دوم پس از رکوع. ——————— منبع: امام، تحریر الوسیله، ج ۱، فرع صلاه الجمعه، ص [...]

ادامه مطلب...

شک امام یا مأموم

سوال: حکم شک امام یا مأموم در نماز چیست؟ پاسخ: اگر امام جماعت شک کند، ولی کسی که به او اقتدا کرده، شک نداشته باشد (گمان یا یقین داشته باشد) و با گفتن «الله اکبر» و مانند آن، امام را متوجه اشتباهش کند، امام جماعت نباید به شک خود اعتنا کند.[۱] اگر مأموم شک کند، باید همان گونه که امام جماعت نماز می خواند، عمل کند و نمازش صحیح است.[۲] ——————- پی نوشت: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۱۹۲، امام، تحریر الوسیله، [...]

ادامه مطلب...
پوشش مرد در نماز

نماز فرادا با حضور قلب یا نماز جماعت

سوال: اگر کسی در نماز جماعت توجه کافی نداشته باشد، ولی در منزل و به طور فرادا نمازش از توجه بیشتری برخوردار باشد، آیا بهتر نیست که در منزل نماز بخواند؟   پاسخ: نماز در منزل اشکال ندارد، ولی نماز جماعت افضل است. ————— منبع:‌ کتاب «آموزش مصور احکام» مطابق با فتاوای آیت الله العظمی خامنه ای، احکام عبادات، بخش مسجد، ص ۳۱۱٫ ————- برگرفته از سایت رهروان ولایت

ادامه مطلب...
تکرار ذکرهای نماز

شکستن نماز مستحب برای نماز جماعت

سوال: اگر کسی مشغول نماز مستحب باشد و نماز جماعت برگزار شود، آیا می تواند نماز مستحب را قطع کند تا به جماعت برسد؟   پاسخ: اشکال ندارد [هر چند برای درک رکعت اول باشد]. ————- منبع:‌ کتاب «آموزش مصور احکام» مطابق با فتاوای آیت الله العظمی خامنه ای، احکام عبادات، بخش مسجد، ص ۳۱۱٫ ————- برگرفته از سایت رهروان ولایت

ادامه مطلب...

بهترین ترتیب مکانی نماز جماعت

سوال: بهترین حالت قرار گرفتن در نماز جماعت چیست؟   پاسخ: مستحب است امام جماعت وسط صف بایستد و اهل علم و کمال و تقوا در صف اول بایستند. نکته: مستحب است صف های جماعت منظم باشد و بین کسانی که در یک صف ایستاده اند، فاصله نبوده و شانه آنان هم ردیف یکدیگر باشد. ———– منبع:‌ کتاب «آموزش مصور احکام» مطابق با فتاوای آیت الله العظمی خامنه ای، احکام عبادات، بخش مسجد، ص ۳۱۲٫ ———– برگرفته از سایت رهروان ولایت

ادامه مطلب...
پوشش مرد در نماز

جای خالی صفوف جماعت و ذکر گفتن با صدای بلند

سوال: حکم خالی بودن صف های نماز جماعت و ذکر گفتن مأموم با صدای بلند چیست؟ پاسخ: اگر در صف های جماعت جا باشد،‌ مکروه است انسان تنها بایستد. نکته: البته منظور از کراهت در اینجا کمتر شدن ثواب است و گرنه نماز جماعت در هر صورت ثواب زیادی دارد. همچنین مکروه است مأموم ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام بشنود. —————- منبع:‌ کتاب «آموزش مصور احکام» مطابق با فتاوای آیت الله العظمی خامنه ای، احکام عبادات، بخش مسجد، ص ۳۱۳-۳۱۲٫ ————- برگرفته از سایت [...]

ادامه مطلب...
آرامش بدن به مقدار ذکر

فاصله امام و مأمومین در نماز جماعت

سوال: فاصله میان مأموم و امام و مأمومین با یکدیگر تا چه اندازه ای باید باشد؟   پاسخ: مأمومین باید با امام جماعت مرتبط باشند، از این رو فاصله جای سجده مأموم و جای ایستادن امام نباید بیشتر از یک گام بلند باشد و نیز اگر بین انسان با مأمومی که جلو او ایستاده (و به وسیله او به امام متصل است) به همین مقدار فاصله باشد، نمازش اشکال ندارد و اگر مأموم فقط به واسطه کسی که در طرف راست [...]

ادامه مطلب...

شرایط نماز جماعت

سوال: در نماز جماعت چند چیز باید رعایت شود؟   پاسخ: ۱٫ بین امام و مأموم و همچنین بین صف ها مانعی [حایل] نباشد؛ نکته: ولی نصب پرده بین صف مردان و زنان اشکال ندارد. ۲٫ محل ایستادن امام از مأموم بلندتر نباشد؛ نکته: مگر این که زمین شیب کمی داشته باشد که در این صورت اشکال ندارد. ۳٫ فاصله امام و مأموم و فاصله صف ها زیاد نباشد؛ ۴٫ مأموم جلوتر از امام نایستد و بنابر احتیاط واجب باید کمی عقب تر [...]

ادامه مطلب...