سؤال :

 

 

چنانچه شخصی هدیه ای دریافت کند که قبلا خمس آن پرداخت نشده باشد(زمین-پول) تکلیف به گردن دریافت کننده چه میباشد؟

 

 

پاسخ :

 

 

آیت الله خامنه ای:‌ اگر به لحاظ خمس درآمد کسب باشد خمس آن بر ذمه ی هدیه دهنده است و بر گیرنده آن تکلیفی نیست.

 

 

آیت الله سیستانی: اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به مسلمان اثناعشری ببخشد، خمس آن به عهده خود بخشنده است، و چیزی بر این شخص نیست. ولی اگر تا سر سالخمسی نزد شخص بماند و استفاده نشود خمس دارد.

 

 

آیت الله مکارم شیرازی:‌ در فرض سوال باید خمس آن را بپردازد.

 

 

آیت الله فاضل : اگر عین مال متعلق خمس را به کسی هدیه کند و هدیه گیرنده یقین داشته باشد که مالی که به او هدیه شده متعلق خمس است، باید خمس او را بدهد، اما اگر یقین ندارد و شک دارد، دادن خمس برای هدیه گیرنده واجب نیست.

 

—————————————–

استفتاء از سايت مراجع عظام