برچسب - احکام سجده

احکام سجده قرآن

احکام سجده واجب قرآن

هرگاه شخصى در سجده قرآن، پیشانى خود را به قصد سجده بر زمین بگذارد، حتى اگر ذکرى هم نگوید، کافى است .

ادامه مطلب...
سجده

تکان دادن اعضا درحال سجده

هنگام ذکر واجب سجده نباید انگشت پا حرکت کند، مگر این که حرکت بسیار مختصر باشد که در این صورت اشکال ندارد.

ادامه مطلب...
برداشتن مهر توسط بچه در حال نماز

برداشتن مهر توسط بچه در حال نماز

❇ برداشتن مهر توسط بچه در حال نماز ❇ 🍂🍂🍂🍂🍂   💠اگر در هنگام نماز بچه ای مهر را بردارد تکلیف چیست ؟ ✅پاسخ –  طبق نظر آیت الله خامنه ای: شما می توانید از چیزهایی که سجده بر آن صحیح است استفاده کنید . بر زمین ،خاک ، سنگ ،چمن ،بر درخت ، چوب ، کاغذ ، حصیر می توان سجده کرد ◀ اگر هیچ کدام از اینها در جلوی انسان نبود ، انسان در حال نماز که مهرش برداشته شده است ، می [...]

ادامه مطلب...
سجده کسی که روی صندلی نماز می خواند

سجده کسی که روی صندلی نماز می خواند

💠 اگه کسی به خاطر درد کمر و مشکلات دیگه نتونه ایستاده نماز بخونه و روی صندلی نماز می خواند آیا باید برای سجده نوک انگشتشو روی زمین بگذاره ؟ 💠   ↙ آیت الله خامنه ای : در صورت امکان باید نوک انگشت شست را بر زمین بگذارد و ترک آن با فرض جهل به مسأله، ضررى به صحّت نمازهاى گذشته نمى‌رساند. ↙ آیت الله مکارم شیرازی : لازم نیست. ↙ آیت الله سیستانی : واجب نیست ↙ آیت الله وحید خراسانی : [...]

ادامه مطلب...
سجده سر با ضرب به مهر بخورد

برخورد مجدد پیشانی به مهر

❇️ اگر در سجده سر با ضرب به مهر بخورد و بلند شود چه حکمی دارد؟ ❇️   🔷 آیت الله خامنه ای : در صورتی که بتواند سر را نگه دارد باید نگه دارد و یک سجده حساب می شود اگر چه ذکر نگفته است و اگر نتواند سر را نگه دارد و بی اختیار دوباره به جای سجده برسد ، روی هم یک سجده حساب می شود و اگر ذکر نگفته باشد باید بگوید. 🔶 آیت الله مکارم شیرازی : [...]

ادامه مطلب...
سجده واجب قرآن

احکام سجده‌های واجب قرآن

💠 احکام سجده‌های واجب قرآن 💠 🔸🔸🔸🔸🔸 ۱⃣- چهار سوره از سور قرآن کریم شامل آیه‌ای هستند که اگر انسان آنها را بخواند یا به طور زنده و مستقیم استماع کند، بعد از تمام شدن آیه باید فوراً سجده کند[۱]. به این آیات، آیات سجده‌دار گفته می‌شود که عبارتند از: ۱- سوره فصلت(۳۲) آیه ۳۷               ۲- سوره سجده(۴۱) آیه ۱۵ ۳- سوره نجم (۵۳) آیه ۶۲                 ۴- سوره علق (۹۶) آیه ۱۹ ۲⃣-  اگر فراموش کرد هر وقت یادش آمد باید سجده نماید و [...]

ادامه مطلب...
احکام سجده قرآن

احکام سجده‌های واجب قرآن

💠 احکام سجده‌های واجب قرآن 💠 🔸🔸🔸🔸🔸 ۱⃣-  چهار سوره از سور قرآن کریم شامل آیه‌ای هستند که اگر انسان آنها را بخواند یا به طور زنده و مستقیم استماع کند، بعد از تمام شدن آیه باید فوراً سجده کند[۱]. به این آیات، آیات سجده‌دار گفته می‌شود که عبارتند از: ۱- سوره فصلت(۳۲) آیه ۳۷               ۲- سوره سجده(۴۱) آیه ۱۵ ۳- سوره نجم (۵۳) آیه ۶۲                 ۴- سوره علق (۹۶) آیه ۱۹ ۲⃣-  اگر فراموش کرد هر وقت یادش آمد باید سجده نماید و [...]

ادامه مطلب...
سجده

احکام تدریجی سجده  

🔷 احکام تدریجی سجده   ۱⃣– کسی که نمی تواند پیشانی را بر زمین برساند باید به قدری که می تواند خم شود و مهر یا چیز دیگری را که سجده بر ان صحیح است روی چیزی بلندی گذاشته و طوری پیشانی را بر ان بگذارد که بگویند سجده کرده است . ولی باید کف دستها و زانو ها و انگشتان پا را به طور معمول بر زمین بگذارد. ۲⃣-کسی که هیچ نمی تواند خم شود باید برای سجده بشیند و [...]

ادامه مطلب...
معنای هم سطح بودن مکارن نمازگزار چیست؟

معنای هم سطح بودن مکارن نمازگزار چیست؟

[ جای پیشانی نمازگزار باید از جاهای زانوهایش پست تر] مسأله ۱۰۵۷ جای پیشانی نمازگزار باید از جاهای زانوهایش (۱) پست تر و بلندتر از چهار انگشتبسته نباشد (۲)، بلکه احتیاط واجب آن است که جای پیشانی او از جای انگشتانش پست تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد. (۱) (اراکی:) زانوها و سر انگشتان پای او.. (فاضل:) زانوها و از جای انگشتانش.. (۲) (اراکی، فاضل:) بقیه مسأله ذکر نشده. خوئی، (تبریزی:) مسأله جای پیشانی نمازگزار باید از جای سر انگشتان پای او [...]

ادامه مطلب...
چادر بین مهر و پیشانی حائل شده و امکان جدا شدن نیست

چادر بین مهر و پیشانی حائل شده و امکان جدا شدن نیست

چادر بین مهر و پیشانی حائل شده و امکان جدا شدن نیست   چادر بین مهر و پیشانی حائل شده و امکان جدا شدن نیست تکلیف چیست ؟ اگر بین پیشانی و مهر چادر قرار بگیرید و امکان جدا کردنش نباشه مگر سر را از مهر جدا کنیم در این حالت باید نماز باطله و باید دوباره بخونیم ؟ √ پاسخ: آیت الله خامنه ای: در فرض سؤال پیشانی را بلند کند و مانع را از پیشانی برطرف کند و بنا بر احتیاط نماز [...]

ادامه مطلب...