کسی که تیمم کرده بعدا بفهمد ضرر نداشته تکلیف چیست ؟

Posted by: سیدعلی پاسخگو Category: کتابخانه, وضو - غسل Tags: , , Comments: 0 0 Post Date: آبان ۱۶, ۱۳۹۷

کسی که تیمم کرده بعدا بفهمد ضرر نداشته تکلیف چیست ؟

(مسأله ۶۷۲) اگر بواسطه یقین یا ترس ضرر۱ ، تیمّم کند و پیش از نماز بفهمد که آب برایش ضرر ندارد، تیمّم او باطل است۲، و اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است۳.

۱- سیستانی: یقین یا احتمال ضرر…

۲- فاضل: و نمی تواند با آن نماز بخواند…

۳- فاضل: ولی برای نمازهای بعدی باید وضو بگیرد.

گلپایگانی: اگر بعد از نماز بفهمد، بنابراحتیاط مستحب باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.

خوئی، تبریزی: اگر بعد از نماز بفهمد، بنابراحتیاط واجب در صورتی که وقت باقی باشد، باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند، و اگر وقت گذشته قضا ندارد.

وحید: اگر بعد از نماز بفهمد، و وقت باقی باشد، باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند، و اگر وقت نباشد قضا واجب نیست.

صافی: اگر بعد از نماز پیش از گذشتن وقت بفهمد، بنابراحتیاط واجب باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند، و اگر وقت گذشته باشد، قضا ندارد.

زنجانی: اگر بعد از نماز در وقت بفهمد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند، ولی اگر پس از گذشتن وقت بفهمد قضا لازم نیست.

سیستانی: اگر بعد از نماز بفهمد، باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند، مگر در صورتی که وضو یا غسل در حالت یقین یا احتمال ضرر، موجب نگرانی روحی باشد که تحمّلش مشکل است.

بهجت: اگر قطع او براساس منشأ و علامت معتبری بوده، نمازش صحیح است وگرنه بنابراحتیاط نمازش را باید دومرتبه بخواند.

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *