استبراء از بول و استبراء از منی

استبراء از بول و استبراء از منی

❇ استبراء از بول و استبراء از منی چگونه انجام می‏شود؟   ✅ همه مراجع (به جز آیت الله مکارم): استبراء عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می‏دهند تا اطمینان پیدا کنند بول در مجرا نمانده است و آن دارای اقسامی است. بهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول، سه مرتبه با انگشت میانه دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت کشیده و بعد انگشت شست را روی آلت و انگشت پهلوی [...]

ادامه مطلب...
شستن لباس نجس با ماشین لباسشويی

شستن لباس نجس با ماشین لباسشوئی

◀ شستن لباس نجس با ماشین لباسشوئی 💠آیت الله خامنه ای: اگر بعد از زوال عین نجاست، آب متصل به لوله در داخل ماشین لباسشویى به لباسها و همه قسمت‏هاى داخل ماشین برسد و از آن جدا و خارج شود، محکوم به طهارت است. ماشین لباسشوئی در صورتی پاک کننده است که بعد از اینکه عین نجاست را برطرف کرد یکبار اب کر یا دوبار اب قلیل همه لباسهای نجس و همه قسمتهای نجس ماشین را در بر بگیرد و خارج [...]

ادامه مطلب...
حکم نماز با خون حجامت

حکم نماز با خون حجامت

حکم نماز با خون حجامت در چهار صورت که تفصیل آنها در نوشتار قبل مطرح شد، اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است: ١ـ به‌واسطه زخم یا جراحت یا دملی که در بدن اوست، لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد و به گونه ای است که آب کشیدن بدن یا لباس کار مشکلی است. تا وقتی که زخم یا جراحت یا دُمَل خوب نشده است، می تواند با آن خون نماز بخواند. اما اگر می تواند لباس [...]

ادامه مطلب...
بردن شیء نجس به مسجد

نجس کردن مسجد

سوال: حکم نجس کردن قسمت های داخلی و بیرونی مسجد چیست؟ پاسخ: امام: نجس کردن زمین و سقف و بام و قسمت داخلی دیوار مسجد [۱] (اگر عمدی باشد) حرام است. [۲] احتیاط واجب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند، و اگر نجس شود نجاستش را برطرف نمایند مگر آنکه واقف آن قسمت را جزء مسجد قرار نداده باشد. [۳] آیت الله خامنه ای: نجس کردن زمین، سقف، دیوار و بام مسجد حرام است و اگر نجس شد واجب [...]

ادامه مطلب...
بردن شیء نجس به مسجد

حکم نجس کردن فرش مسجد

سوال: حکم نجس کردن فرش مسجد و مسجدی که غصب شده چیست؟ پاسخ: نجس کردن فرش مسجد [۱] (اگر عمدی باشد) حرام است. [۲] اگر مسجدی را غصب کنند و به جای آن، خانه  و مانند آن بسازند که دیگر به آن مسجد نگویند، باز هم [۳] بنابر احتیاط واجب نجس کردن آن حرام و تطهیر آن واجب است. [۴] آیت الله خامنه ای: مسجدی که غصب و خراب و متروک شده و به جای آن بنای دیگری ساخته شده یا [...]

ادامه مطلب...
ضرورت تطهیر مسجد

ضرورت تطهیر مسجد

سوال: آیا برطرف کردن نجاست از مسجد واجب است؟ پاسخ: برطرف کردن نجاست از مسجد واجب است و فرقی در این مسأله بین داخل، سقف و پشت بام و حتی طرف داخل دیوار مسجد نیست؛ یعنی هر جای مسجد نجس شود باید نجاست برطرف گردد. [۱] هنگامی که انسان از نجاست مسجد مطلع شد، بلافاصله باید آن را تطهیر کند، بنابر این نباید به قدری معطل کند که عرفاً بگویند تأخیر انداخته است. [۲] برطرف کردن نجاست از مسجد، واجب [...]

ادامه مطلب...
بردن شیء نجس به مسجد

بردن شیء نجس به مسجد

سوال: آیا بردن عین نجس یا لباسی که نجس شده به مسجد، حرام است؟ پاسخ: بردن عین نجس به مسجد، مانند خون و چیزی که نجس شده، مانند لباس نجس، در صورتی که نجاست آن به مسجد سرایت کند یا موجب بی احترامی به مسجد باشد حرام است. [۱] آیت الله صافی: احتیاط آن است که اگر بی احترامی هم نباشد عین نجس را به مسجد نبرند. [۲] ————– پی نوشت: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع، م ۹۰۶؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۸۷۲٫ [۲]. صافی، [...]

ادامه مطلب...
شک در مطلق یا مضاف بودن آب

شک در مطلق یا مضاف بودن آب

سوال: آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟   پاسخ: حکم آب مضاف را دارد و پاک کننده چیزی نجس نیست؛ وضو و غسل نیز با آن باطل است.    توجه: مجرد گل آلود یا شور بودن یا کمی کلر داشتن، موجب مضاف بودن آب نیست؛ بلکه در صورتی حکم آب مضاف را پیدا می کند که عرف آن را آب خالص نداند. اگر کسی بخواهد از آب رودخانه برای شستن نجاست یا وضو [...]

ادامه مطلب...
فرق آب کر و جاری

فرق آب کر و جاری

سوال: فرق آب کر و جاری، از نظر پاک کنندگی چیست؟ پاسخ: هیچ تفاوتی با هم ندارند. [۱]   آیت الله سیستانی: در موارد خاصی بین آب کر و جاری تفاوت هایی وجود دارد؛ مثلا با آب کر، بدن یا لباس متنجس به ادرار را دوبار باید شست، ولی با آب جاری یک بار کافی است. [۲] ————– پی نوشت: [۱]. بهجت و مکارم: استفتا؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س ۷۸ و استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، با استفاده از م ۵۵ و ۱۵۵ و احکام [...]

ادامه مطلب...
تطهیر با آب لوله کشی

تطهیر با آب لوله کشی

سوال: آیا آبی که از شستن چیز نجس با آب لوله کشی می ریزد، پاک است؟ پاسخ: اگر چیز نجس را زیر شیر آبی که متصل به کر است بشویند، آبی که از آن می ریزد، اگر متصل به کر باشد و بو یا رنک یا مزه نجاست نگرفته باشد، پاک است. ———– منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۲۱؛ بهجت، توضیح المسائل، م ۲۶؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، با استفاده از س ۷۳ و ۷۴ و استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل‌، م [...]

ادامه مطلب...