عدّه زنی که شوهرش مرده

عدّه زنی که شوهرش مرده

عِدّه زنی که شوهرش مرده
[مسأله ۲۵۱۷]
مسأله ۲۵۱۷ زنی که شوهرش مرده (۱) اگر آبستن نباشد (۲) باید تا چهار ماه (۳) و ده روز عدّه نگه دارد یعنی از شوهر کردن خودداری نماید اگر چه یائسه یا صیغه باشد (۴) یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد (۵)، و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زاییدن عدّه نگه دارد، ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه اش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند و این عدّه را «عدّه وفات » می گویند.

(۱) (خوئی )، (تبریزی ): در صورتی که آزاد است ..

(۲) [عبارت «اگر آبستن نباشد» در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست ]

(۳) (سیستانی ): چهار ماه قمری ..

(۴) (بهجت ): یا نُه سالش تمام نشده باشد .. (خوئی ): اگر چه یائسه یا صغیره باشد ..

(اراکی )، (فاضل ): اگر چه صغیره و یا یائسه یا صیغه باشد ..

(سیستانی ): اگر چه صغیره یا یائسه یا مُتعه یا کافره یا مطلّقه رجعیه در حال عدّه باشد ..

(۵) (سیستانی ): حتی اگر شوهر، طفل یا دیوانه باشد ..

(زنجانی ): اگر چه صیغه باشد یا از زنهایی باشد که عدّه ندارند ..

(مکارم ): زنی که همسرش از دنیا رفته ، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد، خواه ازدواج دائم باشد یا موقّت ، شوهرش با او نزدیکی کرده باشد یا نه ، حتی زن یائسه نیز باید عدّه وفات نگه دارد ..

[مسأله ۲۵۲۰]
مسأله ۲۵۲۰ ابتدای عده وفات (۱) از موقعی است که زن از مرگ شوهر مطلع شود (۲)

(۱) (خوئی )، (فاضل )، (تبریزی )، (سیستانی ): در صورتی که شوهر زن ، غائب یا در حُکم غائب باشد ..

(مکارم ): در صورتی که شوهر غائب باشد و فوت کند ..

(۲) (سیستانی ): نه از زمان مرگ شوهر؛ ولی این حکم در زنی که به سن بلوغ نرسیده و یا دیوانه می باشد محل ّ اشکال است و رعایت احتیاط، واجب است .

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

social position

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *