عدّه زنی که شوهرش مرده

Posted by: پاسخگوی 1 Category: ازدواج, کتابخانه Tags: , , , Comments: 0 0 Post Date: اسفند ۳, ۱۳۹۶

عدّه زنی که شوهرش مرده

عِدّه زنی که شوهرش مرده
[مسأله ۲۵۱۷]
مسأله ۲۵۱۷ زنی که شوهرش مرده (۱) اگر آبستن نباشد (۲) باید تا چهار ماه (۳) و ده روز عدّه نگه دارد یعنی از شوهر کردن خودداری نماید اگر چه یائسه یا صیغه باشد (۴) یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد (۵)، و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زاییدن عدّه نگه دارد، ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه اش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند و این عدّه را «عدّه وفات » می گویند.

(۱) (خوئی )، (تبریزی ): در صورتی که آزاد است ..

(۲) [عبارت «اگر آبستن نباشد» در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست ]

(۳) (سیستانی ): چهار ماه قمری ..

(۴) (بهجت ): یا نُه سالش تمام نشده باشد .. (خوئی ): اگر چه یائسه یا صغیره باشد ..

(اراکی )، (فاضل ): اگر چه صغیره و یا یائسه یا صیغه باشد ..

(سیستانی ): اگر چه صغیره یا یائسه یا مُتعه یا کافره یا مطلّقه رجعیه در حال عدّه باشد ..

(۵) (سیستانی ): حتی اگر شوهر، طفل یا دیوانه باشد ..

(زنجانی ): اگر چه صیغه باشد یا از زنهایی باشد که عدّه ندارند ..

(مکارم ): زنی که همسرش از دنیا رفته ، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد، خواه ازدواج دائم باشد یا موقّت ، شوهرش با او نزدیکی کرده باشد یا نه ، حتی زن یائسه نیز باید عدّه وفات نگه دارد ..

[مسأله ۲۵۲۰]
مسأله ۲۵۲۰ ابتدای عده وفات (۱) از موقعی است که زن از مرگ شوهر مطلع شود (۲)

(۱) (خوئی )، (فاضل )، (تبریزی )، (سیستانی ): در صورتی که شوهر زن ، غائب یا در حُکم غائب باشد ..

(مکارم ): در صورتی که شوهر غائب باشد و فوت کند ..

(۲) (سیستانی ): نه از زمان مرگ شوهر؛ ولی این حکم در زنی که به سن بلوغ نرسیده و یا دیوانه می باشد محل ّ اشکال است و رعایت احتیاط، واجب است .

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *